Virtuelles galeries®

Florinda
GOETSCHALCKX
 


née et vit à Essen (Belgique)
 
Son travail traduit une force intérieure et une grande aspiration à obtenir certaines formes, contradictions et couleurs.
Les états d'esprit et les emotions de la vie actuelle sont intégrés dans son oeuvre, sans avoir aucune image ou renvoi.
Elle utilise des matériaux contemporains comme plaques d'impression en combination des autres techniques.
Des oeuvres émotionelles et vigoureuses se développent, dirigées par les faits et son regard sur la vie.  
 

Geboren en getogen in Essen (België)

Zy werkt vanuit een innerlyke kracht,
een streven naar bepaalde vormen,tegenstellingen en kleuren
stemmingen en emoties van het dagelykse leven verwerkt ze in haar werk,
zonder dat zy hiervoor beelden of verwyzingen nodig heeft
in haar grafisch werk maakt ze gebruik van alle materialen uit het hedendaagse leven om deze te gebruiken als drukplaat,
gecombineert met andere technieken
verder laat ze zich leiden door de gebeurtenisen in haar dagelyks leven
hierdoor ontstaan en emotionele werkendie door haar manier van kykyn en denken een eigen krachtig leven  leiden


a1.JPG a3.JPG a6.JPG a8.JPG a9.JPG
b1.JPG b2.JPG b4.JPG b5.JPG c1.JPG
c6.JPG d2.JPG d3.JPG d4.JPG d5.JPG
d6.JPG d7.JPG d8.JPG d9.JPG e2.JPG
e9.JPG f1.JPG f5.JPG f7.JPG f9.JPG
g3.JPG g4.JPG g6.JPG h3.JPG h7.JPG
i4.JPG i5.JPG i7.JPG k3.JPG l3.JPG
m1.JPG n9.JPG o3.JPG o4.JPG o6.JPG

Virtuelles galeries© -
... plan du site


.